سایت کوینکس به خاطر مشکلاتی که در هسته معاملاتیش رخ داده در حال آپگرید کردن و رفع مشکل میباشد.

سایت کوینکس دبه خاطر مشکلاتی که در هسته معاملاتیش رخ داد در حال آپگرید کردن میباشد.

 

قبلی «
بعدی »

اخبار