طرحی که با تصویب آن نیویورک صاحب ارز دیجیتال خواهد شد

پارس بیت ماین

طرحی که با تصویب آن نیویورک صاحب ارز دیجیتال خواهد شد

طرحی که با تصویب آن نیویورک صاحب ارز دیجیتال خواهد شد، دو قانونگزار ایالتی و یک پروفسور دانشکده حقوق دانشگاه کورنل تیمی تشکیل داده اند و در حال پیشبرد طرحی هستند که در صورت تصویب یک بانکداری جایگزین در سطح ایالتی و به علاوه یک ارز دیجیتال را در دسترس قرار خواهد داد.

بنا به داده های سازمان فدرال بیمه سپرده های مالی ایالات متحده، در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۴ ملیون امریکایی بالغ از کل جمعیت ملی امریکا فاقد حساب بانکی هستند.

علل این امر بسیار متفاوت هستند؛ از انتخاب شخصی گرفته تا مجموعه ای از عوامل بازدارنده و مانع مانند نداشتن مدارک شناسایی کافی و بیکاری، یا عدم توانایی فراهم کردن حد اقل مبلغ لازم برای گشودن حساب بانکی، و یا نداشتن امکان دسترسی به بانک ها در ساعات کاری.
طرحی که در صورت تصویب آن نیو یورک استفاده از ارز دیجیتال خود را آغاز خواهد کرد

NEWYORK

Robert Hockett که در سال ۲۰۰۴ به عضویت هیئت علمی دانشکده “دانشگاه حقوق کورنل” درامده است، طرحی فراهم کرده است که به یک چهارچوب پرداخت و پول دیجیتال در سطح ایالتی در نیو یورک می پردازد، با این هدف که موانع و مشکلات اقتصادی پیش پای افراد و یا کسب و کار های کوچک که حساب بانکی ندارند را برطرف کند.

 

 

به گزارش  Vice   “نظام پرداختی و ارز” در مورد کارگرانی که به طور مدتدار دستمزد پایین می گرفته اند نیز کمک مالی خواهد کرد.

تا به اینجای کار Kim طرحی موسوم به “دفتر حسابرسی جامع مالی نیو یورک” را در شورای نیو یورک مطرح کرده است که نظام امپایر استیت را به حرکت در خواهد آورد. طرح به کمیته بانکی شورا ارجاع داده شده است. Julia Salazar  سناتور ایالتی (D-بروکلین شمالی) قانونگزاری را به طور موازی در حزب مقابل پیش می برد.

طرحی که در صورت تصویب آن نیو یورک استفاده از ارز دیجیتال خود را آغاز خواهد کردبنا به پیشنویس قانون چهارچوب مورد بحث کیف های دیجیتالی فردی را به یک “حساب اصلی (Master account) متصل می سازد و در نهایت تک تک نقل و انتقال های مالی را تسهیل خواهد کرد.

پارس بیت ماین

ارز دیجیتال- پارس بیت ماین

 

“می توان موارد کاهش کنترل های ایالتی که زیربنای پول دیجیتالی را آماده می کنند به مثابه-در واقع در اولین مرحله به احتمال زیاد مانند-سنجش اعتبارات در نظر گرفت؛ مثل بسیاری از ارز های منتشر شده معتبر منطقه ای  که تأیید اعتبار شده اند یا در حال تأیید اعتبار هستند.

انواع متفاوت فعالیت های ارزش افزوده-کار روی زیر ساخت ها، امور بهزیستی، حفظ محیط زیست، امثالهم-در ادامه می توانند با این اعتبارات تأمین هزینه بشوند، که در مرحله اول می توان پیاده سازی آنها را بسازمان های مسؤول محلی واگذار کرد تا آنها با پشتوانه پول ملی بتوانند در پرداخت های مالی که عهده دارشان هستند انجام وظیفه کنند.

بعد در مرحله بعدی نهاد های محلی می توانند نقل و انتقالات مالی بین اعضای خود همین دستگاه ها را تسهیل کنند، به صورتی که مثلاً یک فرد ساکن در یک منطقه بتواند به یک فروشنده در همان منطقه با استفاده از همین اعتبارات سنجش شده هزینه پرداخت کند و این اعتبارات البته در نهایت برای نظارت بر انجام وظیفه نهاد های منطقه مورد سنجش دقیق قرار خواهند گرفت.”

کیف پول افراد مانند نوعی محل ذخیره ارزش و یا اعتبار عمل می کنند و صاحبان آنها می توانند با استفاده از آنها به افراد دیگر یا نهاد های ایالتی پول بپردازند؛ داشتن این کیف ها هیچ هزینه ای برای کسانی که از آنها استفاده می کنند نخواهد داشت.

مترجم:حمید واشقانی فراهانی

 

 

New York Will Launch Its Own Digital Currency If This Proposal Passes

قبلی «
بعدی »

اخبار